Індустріальний район. Школа № 7


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 

 

 

 

Звіт директора

ЗВІТ

директора Комунального закладу освіти

«Спеціалізована школа №7  

з поглибленим вивченням іноземних мов»

Дніпровської міської ради  Романенко Н.М.

перед педагогічним колективом, батьківською громадськістю

за 2017 – 2018 навчальний рік

 

Шановні присутні! Закінчився ще один навчальний рік. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті вітчизняна школа повинна здійснити кардинальні зміни, розраховані не на одне покоління молоді.

Сьогодні змінюються технології, по-новому розвивається суспільство. Освітня ситуація під впливом економічних, соціальних і культурних факторів постійно змінюється. Йде модернізація загальної освіти, 28 вересня 2017 року був прийнятий новий Закон України «Про освіту», переглядаються і оновлюються програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, змінюються підходи до перепідготовки педагогічних кадрів, істотно змінюються діти та молодь, їх ставлення до освіти, підвищується відповідальність закладів освіти перед суспільством, до професійної діяльності педагогів ставляться нові вимоги, зростає інтерес до якості життя, одним із аспектів якого є якість освіти.

Завтрашній день України багато в чому визначається тим, яку освіту отримає молодь сьогодні. Сучасна школа повинна бути інноваційною, чутливо реагувати на все, що відбувається в суспільстві, розвиватися, займаючи випереджаючу позицію. Тому, серед завдань шкільного навчання і виховання пріоритетним є створення умов, які сприяють повноцінному всебічному особистісному розвитку кожної дитини.

Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових та вдосконалення модернізації старих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним процесом у школі.

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.

Таким чином, пріоритетний напрям формування всебічно розвиненої особистості, яка здатна до самореалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем творчого використання педагогами інноваційних освітніх технологій.

Саме такий підхід став новим концептуальним орієнтиром у діяльності нашого закладу і  вибудовується  з метою творчого спрямування інноваційної діяльності педагогічного колективу на всебічний розвиток особистості учня, який набуде вміння навчатися упродовж життя, критично мислити, ставити цілі і досягати їх.

Сьогодні ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи нашого колективу, оцінити керуючу роль директора на шляху до цієї мети.

Як директор протягом звітного періоду 2017/2018 н.р. я керувалася  Статутом школи, діючим законодавством України, новим законом України «Про освіту» та іншими нормативними документами, які регламентують роботу керівника закладу освіти.

 

Вступна частина

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Основні напрямки діяльності навчального закладу обумовлені «Програмою розвитку Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпропетровської міської ради на 2013 – 2018 роки» та спрямований на побудові єдиного інформаційного освітнього простору, який максимально сприятиме становленню випускника як компетентної, соціально інтегрованої та мобільної особистості.

 Пріоритетними напрямками роботи школи слід визначити наступні:

 • забезпечення безперервного навчально-виховного процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням;
 • здійснення заходів щодо забезпечення гуманітарної спрямованості навчання, яка передбачає поглиблене вивчення мов (поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу; вивчення іспанської мови з 5-го класу;
 • створення позитивної мотивації до засвоєння знань;
 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;
 • впровадження  в  навчальний  процес інноваційних  технологій;
 • національно-патріотичне виховання;
 • робота з творчо обдарованими дітьми, створення оптимальних умов для реалізації їх здібностей;
 • підвищення рівня комп’ютерної грамотності учнів, учителів;
 • розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • використання учнями у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Навчання здійснювалося у одну зміну. Мова навчання в навчальному закладі - українська.

У навчальному закладі на початок навчального року навчалося 942 учні у 29 класах  (середня наповнюваність класів – 32 учні).

1  –  4  -   12 класів,

5  –  9  -   13  класів,

10 – 11  -  4 класи.

З першого класу учні школи вивчають англійську мову, з 5-го класу починається вивчення іспанської мови як другої іноземної.

В школі створено умови для навчання, розвитку здібностей та обдарувань учнів. Функціонують 2 спортивні зали,  обладнано 29 навчальних кабінетів,  в тому числі:

-  кабінетів  української мови  і літератури - 3,

-  кабінетів іноземних мов - 5,

-  кабінетів математики – 2,

-  кабінет  фізики - 1, 

-  кабінет  хімії - 1,

-  кабінет  біології – 1,

-  кабінет історії – 1,

- кабінет географії - 1,

- кабінет інформатики та обчислювальної техніки – 1,

- кабінет естетичного виховання – 1.

В 2018 році школу закінчили 53 випускників 11-го класу і 58 випускників  9-х класів.

На кінець 2017-2018 навчального рік у школі навчалося 930 учнів, які закінчили навчальний рік з такими результатами:

 •  10-12 балів – 80  (9,7 %) ,
 •  7-9 балів – 453  (55 %) ,
 • учнів, що закінчили навчальний рік з низькими рівнем знань – немає.

Згідно з річним планом роботи школи на 2017 - 2018 навчальний рік педагогічний колектив школи працював над третім етапом обласного науково-методичного проекту  «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадянського суспільства» та проблемою школи «Від обдарованої дитини до соціально адаптованої компетентної особистості».

З вересня 2011 року школа бере участь у науково-педагогічному проекті «Інтелект України». У початковій школі впроваджують проект вчителі Сологуб З.І.,  Хмеленко С.С., Грабовська Н.В., Доробохотова І.В.,       Сологуб З.І.  Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011ро. № 462, до інваріантної складової змісту початкової школи увійшли освітні галузі «Природознавство та Суспільствознавство», які реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Людина і світ» та навчальний предмет «Навчаємося разом».

У основній школі працювало 3 класи: 5-А клас – класний керівник Калініченко О.І., 6-А клас – класний керівник Волошина В.С., 7-А – класний керівник Сологуб О.В. Всі вчителі, які викладають у цих класах пройшли відповідні курси і щорічно проходять курсову перепідготовку. Це вчителі-предметники: Левченко С.М., Волошина В.С., Власенко Н.О., Калініченко О.І., Сологуб О.В., Тацій О.В., Мамонтова Н.О. До проекту пропонується власний навчально-методичний комплект (підручники – зошити з друкованою основою, посібники для вчителя), забезпечений комп'ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами).

З метою реалізації концепції профільної освіти у навчальному закладі в 2017-2018 навчальному році функціонує 29 класів з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу і вивченням другої іноземної мови (іспанської) з 5-го класу. Навчальні плани 10-11 класів реалізовували зміст освіти на профільному рівні за напрямком – іноземна філологія. Учні зазначених класів вивчали предмети: «Країнознавство», «Англійська література», «Ділова англійська мова». Крім того, для  10-х, 11-х класах було організовано індивідуальні заняття з української мови, історії України, математики,  на яких учні могли поглиблювати свої знання, готуючись  до зовнішнього незалежного оцінювання.

На виконання Програми підвищення рівня володіння сучасними інформаційними технологіями, українською та іноземними мовами у закладі функціонували 23 гуртки, в яких навчалося 345 учнів.

Для учнів 5-х класів працював факультатив «Швидка самодопомога», керівник якого психолог Войт Т.Л. проводила роботу, спрямовану на адаптацію учнів до старшої школи.

З метою виховання в учнів почуття патріотизму, любові до рідного краю, формування громадської позиції у 6-х класах учні вивчали курс «Місто мого дитинства». А учні  7-8 класів, також за рахунок варіативної складової,  вивчали  курс «Психологія спілкування», що мав на меті формування в учнів культури спілкування та навичок ефективної взаємодії у групі. Проведення занять з психології для даної вікової категорії має велике значення для розвитку самосвідомості учнів,  своєчасній  корекції депресивного, агресивного, тривожного  стану учнів.

Учні 8-х класів, які цікавилися природничими науками, відвідували індивідуальні заняття з фізики.

                  

Управлінська діяльність

Управління навчальним закладом здійснювалося згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

         У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Завдяки підключенню школи до мережі Інтернет, педагогічні працівники користуються матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість вчасно знайомитися з новими документами, проектами, слідкувати за змінами що відбуваються в освіті.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

У роботі з працівниками я дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Всебічний контроль здійснюється для отримання позитивного результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

 

Кадрове забезпечення

  Організацію навчально-виховного процесу в 2017 – 2018 навчальному році в закладі забезпечували 53 педагоги, з них 2  сумісники. Із них мають:

 • вищу освіту – 49 вчителів,
 • вищу кваліфікаційну категорію – 33  вчителі (62%)
 • першу кваліфікаційну категорію – 11 педагогів (21%),
 • другу кваліфікаційну категорію – 1 вчитель (2%),
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3 педагоги (6%).

Мають  педагогічне  звання:

- «Відмінник освіти України» - 1 учитель (2%)

-  «учитель - методист»  -  16  вчителів ( 30 %),

-  «старший учитель» -  16 вчителів ( 30  %).

 

На початок 2017-2018 навчального року штатними працівниками школа забезпечена на  98% (є вакансія вчителя інформатики). Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. Враховується фахова підготовка, особистісні якості, вміння працювати в колективі, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому зараз є обов’язковим вміння володіти комп’ютерними програмами, працювати з оргтехнікою. На сьогодні для ефективного та якісного  забезпечення освітнього процесу це є  необхідною вимогою. Крім того,  в закладі систематично проводяться різні курси з інформаційних технологій для вдосконалення рівня володіння сучасними технологіями. На сьогодні кожен вчитель нашого закладу використовує у своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяє оптимізувати освітній процес, робить навчання більш ефективним, змістовним та наочним, сприяє розвитку самостійності й творчих здібностей учнів, істотно підвищує рівень індивідуалізації навчання.

 

Методична робота

         Підвищенню фахового рівня та кваліфікації педагогів школи сприяє система методичної роботи навчального закладу. У річному плані роботи школи на 2017 – 2018 навчальний рік передбачено розділ, що регламентує організацію науково-методичної роботи. Планування методичної роботи здійснювалося за результатами діагностичних досліджень потреб педагогів. Систематично здійснювався  педагогічний  та учнівський моніторинг.

У 2017/2018 навчальному році у рамках обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» педагогічний колектив третій рік працює над Єдиною методичною проблемою школи «Від обдарованої дитини до соціально адаптованої особистості». Адміністрація закладу за активною участю керівників ШМО спрямовує діяльність школи на виконання науково-методичної проблеми школи шляхом впровадження елементів сучасних інноваційних освітніх технологій, використання прогресивного педагогічного досвіду.

Методична робота у закладі розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. Робота планується в тісній співпраці заступників директора  та керівників методичних об’єднань.

У 2017/2018 навчальному році працювали наступні шкільні методичні об’єднання:

 • початкових класів,
 • іноземних мов;
 • суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • природничо-математичних дисциплін;
 • фізичної культури, основ здоров’я, предмету «Захист Вітчизни»

 

У роботі ШМО використовуються різні форми діяльності - круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз багатьох питань, спрямованих на підвищення ефективності роботи закладу.

Так, протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися наступні питання:

 • Аналіз результатів державної підсумкової атестації у формі ЗНО серед випускників 11-х класів;
 • Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнями 9-х класів;
 • Аналіз успішності учнів у І семестрі 2017/2018 н.р. та за рік;
 • Вивчення змісту оновлених навчальних програм на 2017/2018 н.р.
 • Застосування інноваційних технологій  на сучасному уроці;
 • Аналіз результативності виступів учнів у шкільних, міських, обласних етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, різноманітних предметних конкурсах (математичний конкурс «Брейн-ринг», XVIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика)
 • Аналіз гурткової та позакласної роботи з предметів та участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах.
 • Хід атестації педагогічних працівників школи та курсова перепідготовка учителів.
 • Обговорення та вибір підручників для учнів 1-х, 5-х, 10-х класів.

 

Також  у закладі створені та функціонують:

 • кафедра класних керівників;
 • динамічні творчі групи;
 • школа молодого вчителя;
 • соціально-психологічна служба.

Керівниками ШМО ведеться систематична робота по наданню реальної допомоги молодим або малодосвідченим педагогам,  формуванню творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який би створював умови для пошуку та використання нових інноваційних технологій.

З метою неперервного розвитку творчого потенціалу педагогів, їх професійного самоствердження, обміну досвідом у школі проводяться засідання педагогічні ради, психолого - педагогічні семінари, педагогічні читання, взаємовідвідування уроків колег. Підвищення професійної кваліфікації здійснюється в таких формах, як навчання в Дніпропетровському інституті неперервної освіти, дистанційні курси, участь у конкурсах, виставках, семінарах, вебінарах.

Великий професійний  досвід вчителів нашого закладу звертає на себе увагу колег як у районі, так і у місті. Щорічні семінари, які організовуються ДАНО на базі нашої школи, завжди вражають гостей своїм професіоналізмом і  досконалістю. Так, у березні цього року на базі нашого закладу відбувся обласний семінар-практикум для учителів географії і біології, які проходили курсову підготовку при КЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської міської ради. На семінарі «Шляхи формування компетентностей учнів на уроках природничого циклу» своїм досвідом ділилися Грабовська Н.В – учитель початкових класів, Калініченко О.І. – учитель фізики і природознавства, Власенко Н.О. – учитель математики, Бражнік С.Є. – учитель інформатики, Тацій О.В. – учитель хімії, Мелентьєва О.П. – учитель основ здоров’я. Педагоги провели відкриті уроки, майстер-класи, в яких показали широке застосування інноваційних технологій. Звісно, тільки такий підхід зможе забезпечити досягнення мети -  всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,

Вчителі іноземної мови у квітні цього року також провели міський семінар «Впровадження інноваційних технологій розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів на уроках англійської мови».

Учасників семінару було ознайомлено з методами, засобами та прийомами традиційних та інноваційних технологій з метою формування та розвитку комунікативної  та соціокультурної компетентностей учнів на уроках англійської мови. Із фрагментами уроків (з спеціалізованих курсів  країнознавства та ділової англійської мови) для  учнів  старшої школи  знайомили гостей міста учителі англійської мови Колісник В.А. і     Дворецька Ж.Д.  На своїх уроках вони показали використання як традиційних так і інноваційних технологій. Уроки у класах середньої ланки блискуче продемонстрували учителі Солоненко А.В. і Скотникова Л.В.

Ще один міський семінар з англійської мови  відбувся на базі нашого закладу за участю у ньому представника видавництва «Pearson» Майклом Хадсаном, який провів майстер-клас  на тему «Як працювати з підручником «Wilder Word». На цьому семінарі вражали гостей своїми знаннями та ерудицією вже наші здібні учні.

 

Робота з обдарованою молоддю

         Обдарованість дитини - це своєрідна іскра, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі.

Наша задача — підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.

Інтенсивно та вдало було організовано роботу школи за програмою «Обдарованість». Результатом цієї роботи стали досягнення учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, МАН.

Результати олімпіад  у 2017 -2018 н.р.

Районні олімпіади

 

І місце – 13

ІІ місце – 17

ІІІ місце – 15

Всього: 45 призових місць

Міські олімпіади

 

І місце – 4

ІІ місце – 5

ІІІ місце – 14

Всього: 23 призових місць

Обласні олімпіади

 

І місце – 1

ІІ місце – 1

ІІІ місце – 1

Всього: 3 призових місця.

 

Результати олімпіад за  предметами:

- районний етап олімпіад

Предмет

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Українська мова

5

-

-

Географія

1

2

1

Хімія

1

2

2

Історія

1

6

4

Математика

1

1

2

Біологія

1

2

-

Фізика

1

-

1

ОТМ, ХК

1

1

5

Трудове навчання

-

-

1

Інформатика

1

-

1

Правознавство

1

3

-

Всього

14

17

17

 

 • міський етап олімпіад:

Предмет

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Українська мова

1

2

-

Іспанська мова

2

2

3

Англійська мова

1

1

3

Біологія

-

-

2

Географія

-

-

3

Історія

-

-

1

Хімія

-

-

1

Математика

-

-

1

Всього

4

5

14

 

  - обласний етап олімпіад

Предмет

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Іспанська мова

1

-

1

Англійська мова

-

1

-

Всього

1

1

1

 

Учні нашого закладу здобули також перемогу і  у міському етапі  літературно-мистецького свята  «Собори наших душ»:

 •  Ковтун Єлізавета (6-А клас),
 • Антонова Дарина (9-Б клас),
 • Птушкіна Олександра (10-Б клас)
 • Золотухіна Ганна (10-Б клас),

Перемогу у конкурсі МАН  у 2017-2018 навчальному році принесла талановита учениця 9-Б класу Антонова Дарина, яка виборола  І місце  у міському етапі  і ІІ місце у обласному етапі  конкурсу.

Активну участь також узяли наші учнів у міському предметному науковому конкурсі «Дивовижна хімія» під керівництвом вчителя хімії вищої категорії  Тацій О.В.  А переможцями в ньому (в різних номінаціях) стали:

Токар Кирило (9-А клас) – І місце

Будзак Ганна (8-В клас) – ІІ місце

Єлсукова Вікторія, Махно Ганна, Юрик Ліна (8-Б клас) –  ІІ місце

Щороку наші учні також беруть активну участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика і  кожного року вони стають  переможцями у ньому як у районному, так і у міському та обласному  етапах. Так, у цьому навчальному році результати цього конкурсу наступні:

 

Результати участі у XVIII Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика:

Рівень

2017-2018 навчальний рік

 

Районний етап

8 переможців

І місце- 5

  ІІ місце –3

 

Міський етап

5 переможців

І місце-1

ІІ місце-3

ІІІ місце -1

Обласний етап

2 переможці

І місце-1

ІІ місце -1

 

Переможці відбіркового районного етапу  Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика:

І місце – Курасова Вікторія,3-А, учитель Грабовська Н.В.

Імісце – Бяла Дар’я, 7-А, учитель Левченко С.М.

І місце – Махно Анна, 8-Б, учитель Кузьменко Н.В.

І місце – Антонова Дарина, 9-Б, учитель Волошина В.С.

І місце –Чеснакова Владислава, 10-Б, учитель Кузьменко Н.В.

ІІ місце -Бондаренко Валерія, 5-А, учитель Волошина В.С.

ІІ місце - Валяренко Єгор, 11-А,   учитель Левченко С.М.

ІІ місце – Молдаван Дар’я, 6-А, учитель Волошина В.С.

 

Переможці міського етапу  Міжнародного конкурсу з української мови  ім. Петра Яцика

І місце – Антонова Дарина, 9-Б, учитель Волошина В.С.

ІІ місце – Молдаван Дар’я, 6-А, учитель Волошина В.С.

ІІ місце – Бяла Дар’я, 7-А, учитель Левченко С.М.

ІІ місце - Валяренко Єгор, 11-А,  учитель Левченко С.М.

ІІІ місце -Бондаренко Валерія, 5-А, учитель Сологуб З.І.

 

Переможці обласного етапу  Міжнародного конкурсу з української мови  ім. Петра Яцика

І місце – Антонова Дарина, 9-Б, учитель Волошина В.С.

ІІ місце – Бяла Дар’я, 6-А, учитель Левченко С.М.

 

Гарною традицією нашого закладу є також активна участь учнів у предметних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. І цей навчальний рік не став винятком і приніс нам численні перемоги у різноманітних конкурсах.

 

№ з/п

Назва конкурсу

Кількість учасників

Кількість переможців

1

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

189

114

2

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

142

104

3

Всеукраїнська українознавча  гра «Соняшник»

162

129

4

Всеукраїнська українознавча  гра «Патріот»

81

10

5

Всеукраїнський конкурс природничих наук «Колосок» (осінній)

142

132

6

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

215

78

7

Всеукраїнський  конкурс з фізики «Левеня»

101

81

8

Всеукраїнський конкурс з історії «Лелека»

29

11

9

Всеукраїнський конкурс з інформатики «Бобер»

18

8

10

Всеукраїнський конкурс природничих наук «Колосок» (весняний)

168

125

11

Всеукраїнський конкурс з суспільствознавчих наук «Кришталева сова»

79

43

12

Всеукраїнський конкурс з зарубіжної літератури «Sunflower»

156

49

 

Високі результати, які отримали наші здібні учні у олімпіадах та конкурсах, стали можливими   завдяки систематичній наполегливій роботі наших творчих вчителів. Звісно, ці успіхи відомі серед колег, як нашого Індустріального району, так і на рівні міста. Тому найталановитіших та найактивніших вчителів завжди запрошують до участі у районних, міських, і обласних семінарах.

 

Виховна та позакласна робота

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від 31.10.2011 № 1243, Указу Президента України від  №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» та іншими нормативно-правовими документами, протягом  2017/2018 навчального року виховна робота  була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641, з метою формування в учнів громадянської відповідальності і правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві і активної адаптації на ринку праці, а також створенню   сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у системі загальношкільних заходів, роботі органів учнівського самоврядування; роботі з батьківською громадськістю, спільній діяльності школи та громадських організацій. Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

 Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-патріотичне виховання (громадянське, національне, військово-патріотичне виховання)
 • превентивне виховання (превентивний, правовий, моральний напрямок виховання)
 • фізичне виховання (фізичний напрямок та формування здорового способу життя)
 • художньо-естетичне виховання
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи (краєзнавчо-екологічний напрямок)
 • підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя (родинно-сімейний напрямок)
 • професійна орієнтація (трудовий напрямок та сприяння творчому розвитку особистості).

Всі напрямки виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості – вільної, гуманної, духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, громадянсько відповідальної і мужньої, ініціативної і активної, здатної до вирішення складних проблем, готової до самооцінки і самовиховання.

Протягом 2017/2018 навчального року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, педрадах, шкільному методичному об’єднанні  класних керівників, засіданнях ради школи, батьківських зборах; проводились оперативні наради класних керівників.

На засіданнях педагогічної ради розглядались такі питання: про роботу школи по соціальному захисту дітей; про планування та проведення  профілактичної роботи щодо профілактики правопорушень; про створення соціально – педагогічних умов для реалізації національно – патріотичного та військово-патріотичного виховання учнів.

На нарадах при директорові розглядалося безліч питань пов’язаних з виховним процесом у школі, серед них такі: щомісячно про результати участі учнів школи у різних шкільних та позашкільних заходах; про роботу з пільговими категоріями сімей, учнями з девіантною поведінкою, правопорушень, злочинності.

Робота з соціального захисту учнів у 2017-2018 н.р. знайшла відображення в ряді проведених заходів. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.

Категорія

Станом на 01.09.2017

Станом на 31.12.2017

Станом на 31.05.2018

діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

3

3

2

діти з малозабезпечених сімей

6

5

3

діти з багатодітних родин

63

63

63

діти-інваліди

4

4

4

діти, батьки яких брали участь у бойових діях в Афганістані

1

1

1

діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи

2

2

2

дітей, батьки яких  приймають участь в антитерористичній операції

21

21

23

дітей батьки яких загинули під час участі в АТО

1

1

1

дітей та учнів, які прибули з Донецької, Луганської областей та Криму

18

17

17

дітей загиблих шахтарів

0

0

0

дітей ,які перебувають на внутрішкільному обліку

0

1

1

дітей , батьки яких загинули при виконанні  службових обов’язків

0

0

0

 

Діти пільгових категорій безкоштовно відвідували театральні вистави. Діти з малозабезпечених та багатодітних родин, діти-сироти та діти, що залишились без батьківського піклування, діти, батьки яких приймають участь в антитерористичній операції (1-11 класи) отримували безкоштовне харчування в шкільній їдальні. 

Національно-громадянське та патріотичне виховання здійснювалось на основі Концепції національно-патріотичного виховання.

У закладі освіти створено  Штаб національно –патріотичного виховання, завдання якого:

 • проведення заходів з національно-патріотичного виховання школярів;
 • налагодження співпраці з представниками Збройних Сил України та громадських організацій національно-патріотичного напряму;
 • заохочення учнів до благодійницьких соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів;
 • забезпечення активної участі сім'ї в розвитку фізично і морально здорової, патріотично налаштованої особистості.

З метою формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, виховання готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави, формування громадянина-патріота, з глибоким розумінням громадянського обов’язку, готовністю у будь-який час стати на захист Батьківщини, навчання оволодіння військовими і військово-технічними знаннями, спонукання до фізичного вдосконалення, а також вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу в закладі освіти протягом 2017-2018 навчального року проведено низку заходів до визначних та пам’ятних дат.

Протягом навчального року учні та педагоги навчального закладу прийняли участь у районних та міських заходах, відвідуванні культурно-мистецьких заходів національно-патріотичного напрямку.

У 2017-2018 н.р. учнів закладу взяли участь у  :

 • ІІ (відбірковому) турі міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
  •  міській  військово-патріотичній  спортивній грі «Прорив»(«Дніпровська звитяга»);

Щодо реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності в закладі протягом 2 семестру 2017-2018н.р. були проведені заходи:

Волонтерські заходи

Клас

 1.  

Проект «Учителю! Хвала тобі довічна!» до Дня Учителя -  привітання учителів-пенсіонерів «Спасибі, рідний вчителю, тобі!»

2-11

 1.  

Акція  «Хай ангели тебе оберігають» (виготовлення ангелів для воїнів АТО

1-11

 1.  

Благодійна  акція «Допоможи воїнам АТО»

1-11

 1.  

Шкільна  акція «Діти, допоможіть дітям!» (привітання вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей)

1-11

 1.  

Благодійна  акція «Привітаймо воїнів АТО» з Великодніми святами 

1-11

 1.  

Благодійна  акція «Привітаймо воїнів АТО» 25.05.2018 

1-11

 1.  

Шкільна  акція «Діти, допоможіть дітям!» (привітання вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з Днем захисту дітей)   01.06.2018

1-11

 1.  

Благодійний фонд «ПОМОГАЕМ» (збір макулатури 284 кг)

1-11

 1.  

Благодійна  акція «Збережи дерево-врятуй дитину» (збір макулатури) 04.05.2018

1-11

 

Превентивне виховання

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2017-2018 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров'я» (1-9 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх батьків із залученням представників лікувальних установ, МЧС, ДАЇ; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.

З метою формування в учнів навичок обережного поводження з вогнем, свідомого ставлення до дотримання правил пожежної безпеки всіма учасниками навчально-виховного процесу, навчання дітей та підлітків діяти в різноманітних надзвичайних та екстремальних ситуаціях, надавати першу медичну, само- та взаємодопомогу в навчальному закладі систематично проходять зустрічі з працівниками управління надзвичайних ситуацій.

Керівником гуртка «Юні інспектори дорожнього руху» Хижняк І.М. проведена плідна робота з пропаганди безпеки дорожнього руху: обладнання куточку з ПДР, вивчення правил дорожнього руху, заняття з комп’ютерною підтримкою.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів школи була побудована відповідно до правоустановчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи.

У закладі освіти створено банк даних учнів, який постійно поновлюється, в зв’язку з зняттям або постановкою учнів на внутрішкільний облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного колективу. Станом на 31.05.2018 року на внутрішкільному обліку перебуває Варванська Єлизавета Володимирівна, 26.03.2002р.н., учениця 10-Б класу. Самовільне  залишення своєї оселі (подання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області «Про усунення причин та умов, що сприяли самовільному залишенню неповнолітніми домівок та навчальних закладів» від 14.11.2017  № 451/8084(вхід. № 24.11.2017 № 1085).

Протягом навчального року значна робота з превентивного виховання проводилася соціальним педагогом школи та психологом Войт Т.Л.  Проведено: анкетування щодо паління та наркоманії в 8-9 класах, профілактичні бесіди «Вплив тютюну, алкоголю та наркотиків на організм, що розвивається»; формування здорового способу життя; індивідуальна консультативна робота з учнями, батьками, вчителями. Постійно ведеться співпраця зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією, медичними закладами, центром соціальних служб для молоді.

Також в закладі освіти проведені заходи щодо профілактики пагубних звичок:     

 • рейди щодо виявлення схильних до тютюнопаління школярів;
 • індивідуальна профілактична робота з категорією дітей, які палять, щодо позбавлення їх від шкідливої звички;
 • обладнання класних куточків з правил дорожнього руху;
 • бесіди про шкоду паління та  вживання наркотиків;
 • випуск бюлетенів здоров’я.

Слід відмітити роботу лікаря та медичної сестри, якими  проведено бесіди щодо здорового способу життя.

Протягом 2017-2018 н.р. відбулося 8 засідань Ради профілактики, на яких розглядалися питання правового виховання, профілактики правопорушень.

З метою запобігання уходів з дому у закладі ведеться папка „SOS”, в якій зібрані  дані про учнів, коло їх спілкування (адреси, телефони), які у разі необхідності допоможуть прискорити розшук дитини або попередити можливий ухід дитини з дому.

В рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» та з метою здійснення заходів, спрямованих на формування  у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та проінформованості учнівської молоді  щодо захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя в закладі освіти пройшли відповідні заходи.

З метою пропаганди, формування вмінь та навичок здорового способу життя, розширення функціональних можливостей організму дітей та формування практичних вмінь та навичок для самостійних занять спортом, для учнів проводились спортивні свята, змагання, конкурси.

Перемоги шкільної футбольної команди «Океан»:

 • Першість області з футболу  –  3 місце(2006, 2007 р.н.) ;
 • Міський турнір з міні-футболу пам’яті А.Ф.Габелко – 3 місце;
 • Міський турнір «Шкіряний м’яч» –  1 місце;
 • Обласний турнір «Шкіряний м’яч» – 2 місце.

Основним завданням екологічного виховання в навчальному закладі було систематизація та використання екологічних знань, виховання любові до природи, бажання берегти і примножувати її, формування вмінь і навичок діяльності в природі. Учні школи взяли участь у різноманітних форма виховної діяльності екологічної тематики, такі як:

 • операція «Зустріч  птахів», в результаті якої було виготовлено 5 шпаківень;
 •  участь  у міському етапі Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка» (ІІ місце) та інші.

Учні школи були організаторами та активними учасниками Всеукраїнської акції “Зробимо Україну чистою!” в ході якої проведена робота з благоустрою та озеленення,  очищенню та прибиранню шкільної та  прилеглої  до навчального закладу території.

У ІІ семестрі 2017-2018 н.р. учні школи взяли участь у благодійній акції «Збережи дерево-врятуй дитину» , за підсумками якої :

 Місце

Клас

Класний керівник

Зібрали кг макулатури

 1.  

1-А

Сологуб З.І.

193 кг

 1.  

6-А

Волошина В.С.

125 кг

 1.  

3-А

Грабовська Н.В.

124,5 кг

 1.  

6-Б

Левченко С.М.

61 кг

 

 

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті проводилося класними керівниками, вчителями - предметниками, адміністрацією школи. Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в участі та проведенні різноманітних конкурсів.

З метою створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, творчому та естетичному розвитку у навчальному закладі продовжують роботу 30 шкільних гуртків , в  яких зайнято 530 учнів (56 %).

За ІІ семестр 2017-2018 н.р. учні навчального закладу відвідали ряд культурних заходів, що проводились в кінотеатрах, театрах та музеях  міста.

З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму,  протягом 2017-2018 н.р. у навчальному закладі приділялась увага розвитку туристсько-краєзнавчої роботи.

Для учнів школи були організовані та проведені  екскурсійні поїздки.

З метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження орнітофауни міста учні навчального закладу взяли участь у природоохоронній  трудовій  акції «Годівничка».

Родинно-сімейне виховання здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей. З цією метою в школі проходили такі заходи, як тиждень сім’ї, свято 8 Березня.

Важливою складовою змісту виховання особистості є усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значущості праці, конкурентоспроможності й самореалізації особистості за умов ринкових відносин. Тобто ціннісне ставлення до праці передбачає як підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, так і розвиток потреби у трудовій активності.

Протягом семестру учні навчального закладу брали участь у трудових десантах з впорядкування та покращення прилеглої та закріпленої території. Профорієнтаційна робота ґрунтувалася на тісному зв’язку закладів з вищими навчальними та середніми закладами. Так, протягом семестру учні школи мали можливість поспілкуватися з представниками ВНЗ, технікумів, училищ.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів головна увага приділялася проблемі творчого підходу до виховного процесу в умовах інноваційного розвитку школи, виховання в учнів патріотичних та загальнолюдських цінностей, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення умов щодо збереження здоров'я учнів, попередження суїциду та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Класні керівники були у постійній співпраці з батьками. На батьківських зборах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.

Протягом навчального року під керівництвом педагога – організатора Хижняк І.М. активно діяв осередок учнівського самоврядування «Шкільний парламент». Це сприяло формуванню в учнів свідомого, відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, визначених Конституцією України, конвенцією ООН «Про права дитини», статутом навчального закладу та правилами для учнів. На принципі поєднання педагогічного керівництва з самостійною діяльністю учнів, працювали секції:

 • учбова,
 • спортивна,
 • трудова,
 • естетична,
 • дисципліни,
 • інформаційна.

Усі секції учнівського самоврядування протягом року взяли участь у підготовці та проведенні традиційних шкільних заходів. Таких як: «Свято осені», «День святого Валентина», «Свято Миколая», «Новорічні пригоди», «Останній дзвоник». До проведення всіх виховних заходів долучалися лідери  учнівського самоврядування. Робота учнівського самоврядування планувалася у співдружності з адміністрацією школи.

23.05.2018 року лідери учнівського самоврядування взяли участь  у церемонії нагородження команд учнівського самоврядування – активних учасників програми «Лідерський марафон».

Лідери шкільного самоврядування долучилися до проведення спортивних змагань, акцій: «Годівничка», збору макулатури. Організували конкурси стіннівок та малюнків:  з правової тематики, «Увага ! Діти на дорозі!», «Новий рік», «Світ проти насилля очима дітей», в якому взяли участь учні 1 – 9-х класів. Представники шкільного самоврядування брали участь у акції «Напиши листа захиснику Батьківщини», «Повертайтеся живими» (виготовляли сувеніри-обереги).

При організації виховної роботи в навчальному закладі особлива увага приділяється можливостям забезпечення кожному учневі престижної позиції, успіху в справах, широких контактів з однолітками.

Фінансово-господарська діяльність.

  Фінансово-господарська діяльність Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради здійснюється згідно законодавчими , нормативними, інструктивними документами, які її регламентують. У плані роботи школи передбачені заходи щодо фінансово-господарської діяльності, які мають конкретний характер, визначено терміни їх виконання  Із розгорнутим звітом щодо надходження та використання благодійних внесків батьки школи та громадськість можуть ознайомитися на сайті навчального закладу: http://school7.dnepredu.comФінансова діяльність – Звіт за відповідний період. Періодичність звітування – щомісячно.

Використання отриманих благодійних коштів батьківського фонду
сума (грн.) Предмет закупки або види робіn
  вересень - травень 2017-2018 навчальний рік
  Ремонтні роботи
5500,00 виготовлення та встановлення дверей в електрощитовій
9300,00 виготовлення та встановлення дверей на евакуаційному виході
4500,00 ремонтні роботи по переобладнанню кабінок санвузла дівчаток на другому поверсі
774,00 заміна на металопластикові труби холодного водопостачання з підвального приміщення на другий поверх в їдальню
900,00 заміна засувки на рамці системи опалення
648,00 заміна пожежного кран-гідранту
  Послуги
24864,71 заміна електричної проводки в підвальному приміщенні та заміна електрообладнання в силовій шафі електрощитової
500,00 ремонт та чистка датчиків автоматичної пожежної сигналізації
2105,00 обстеження та технічне обслуговування пожежних кран-комплектів
5962,00 обслуговування оргтехніки
3000,00 оформлення документів для участі у міжнародній програмі стажувань  AIESEC (англ. мова)
4283,55 оформлення документів з оцінки технічного стану конструкцій будівель сараю, тиру, теплиці та роздягальні школи для списання
1500,84 обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників
458,13 оплата Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України за перевірку та випробування 1 пожежного гідранта
1900,00 очищення водозливних труб водорозбірного бар’єру від листя
3600,00 усунення аварійних ситуацій на каналізаційній мережі
370,00 планова технічна перевірка лічильники води
300,00 ремонт довідника вхідних дверей
300,00 улаштування вузлу подачі холодної води після технічної перевірки приладу обліку (водоміру)
910,00 оплата рахунку за розширення та технічну підтримку сайту школи
6419,00 відрахування за послуги благодійного фонду та послуги банку по перерахуванню коштів на благодійний рахунок
3386,01 оплата послуг Інтернет провайдера
400,00 роботи по проведенню Інтернет мережі у кабінет географії
300,00 палітурні роботи
480,00 оплата за виготовлення формулярів читача та каталожних карток
405,00 оплата проходження курсів з техніки безпеки
127,50 послуги з копіювання технічних документів навчального закладу для департаменту освіти
760,00 вивіз твердих побутових відходів
545,00 оплата доставки підручників для учнів 9 класу
600,00 покіс трави на території школи
  Придбання
5055,59 придбання фарби для ремонтних робіт
14418,08 придбання розхідних матеріалів для організації навчально-виховного процесу
10497,10 придбання господарчих товарів, миючих та дезінфікуючих засобів
2700,00 придбання стенду «План евакуації»
2294,23 придбання ліків, гігієнічних засобів та канцтоварів для мед. кабінету
5680,28 передплата періодичних видань
185,00 придбання москітної сітки для харчоблоку
183,20 придбання матеріалів для участі в олімпіаді (трудове навчання)
Разом Отримано з початку навчального року: 188 187,00
  Витрачено з початку навчального року: 126 112,82
  Залишок на 01 червня 2018 р.: 62 074 ,78
   

 

 Матеріальна база школи зміцнилась за кошти бюджету, благодійних внесків батьків і спонсорів.

            Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було виділено для закладу:

 •  медикаменти для медичного кабінету на суму 735 грн. 26 коп.;
 •  10 шт. туалетного  мила;
 •  дезінфікуючий  засіб «Біопагдез» ( 1 л).

.          За підтримки та фінансування народного депутата Безбаха Я.Я.,  в навчальному закладі :

 • в кабінетах 109, 204, 205, 207, 208  було замінено на  металопластикові 12 вікон, які відповідають останнім вимогам енергоефективності,  площею 48,73 кв.м на   загальну   суму 98071 грн.;
 •  придбано 2 мультимедійних комплекса вартістю 149750 грн.,  які встановлено у кабінетах фізики та географії.    

 

                     Щиро вдячні всім небайдужім за допомогу та сподіваємось на подальшу співпрацю!