Індустріальний район. Школа № 7


запам'ятати

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 

 

 

 


Правила прийому

 

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА №7 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила конкурсного приймання учнів до спеціалізованих класів Комунального закладу освіти «Спеціалізована  школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпропетровської міської ради, далі по тексту CЗШ № 7, розроблені відповідно до Закону України «Про освіту», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, на підставі Статуту Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради. 

1.2. Приймання учнів до 1-х класів та наступних класів здійснюється згідно з Правилами конкурсного приймання  учнів до Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради. 

1.3.У конкурсному відборі беруть участь діти, незалежно від місця проживання і класу  навчання. 

1.4. Конкурсні випробовування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.      ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше 01 грудня (тобто, за два місяці до його початку). Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на інформаційному стенді у приміщенні СЗШ № 7 та на сайті СЗШ № 7. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації. 

2.2. Не пізніше 01 січня (тобто, за місяць до початку конкурсу) в приміщенні СЗШ № 7 вивішується орієнтовний перелік питань співбесіди. 

2.3. Випробовування в рамках основного конкурсного приймання в 1 клас проводиться з 01 лютого по 31 березня. За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбувалося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у СЗШ № 7 створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи. До складу конкурсної педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної педагогічної комісії є директор або заступник директора з навчально-виховної роботи. 

2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, як їх замінюють), що подається на ім’я директора, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту (якщо учень вступає до 10-го класу). 

2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення. 

2.8. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інші пільгові категорії дітей приймаються до СЗШ № 7 поза конкурсом з урахуванням результатів співбесіди.

 

3.      ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу проводиться з 01 лютого по 31 березня у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють. 

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу СЗШ № 7, проводиться за спеціальними діагностичними завданнями для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземної мови. 

      Ці завдання узгоджує педагогічна комісія на основі матеріалів, розроблених психологічною службою закладу, та         затверджує директор закладу за погодженням з відділом освіти Індустріальної районної у місті Дніпрі ради. 

      Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу. 

3.3. Чисельність конкурсної педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу СЗШ № 7, складається з трьох осіб: голови комісії, вчителя початкових класів, практичного психолога.

3.4. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.

3.5. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11 класів СЗШ № 7 проводяться за умови наявності вільних місць. 

  • Конкурсні випробування для учнів 2-11 класів проводяться з української та англійської мови, що відповідає спеціалізації закладу. З англійської мови для учнів 2-4 класів проводиться співбесіда, для учнів 5-11 класів – письмове тестування. Для 2–х класів з української мови проводиться списування, для 3-11 класів – диктант. Варіанти тестів, списування, диктантів та питань до співбесід для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов відповідного класу, розробляються предметними методичними об’єднаннями та затверджуються директором школи за погодженням з відділом освіти Індустріальної районної у місті Дніпрі ради.
  • Не допускається  застосування тих самих варіантів завдань для випробовувань, що відбуваються у різні дні.
  • Конкурсні завдання зберігаються у директора закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників. 

3.6. Результати конкурсних випробувань (співбесід) оформляються у вигляді протоколів (додаток 1, 2) конкурсної комісії після завершення випробування (терміну проведення співбесід), які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.7. Результати співбесід з дитиною, яка вступає до 1 класу СЗШ № 7 оголошується після завершення терміну проведення співбесід, результати випробування  у 2-11 класах оголошуються в день його проведення,

3.8. Учасників міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук із напрямку спеціалізації іноземної мови звільняються від конкурсного випробування з івідповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.9.  Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, на підставі поданих медичних документів мають право на участь в повторних конкурсних випробуваннях, термін проведення яких визначає директор школи. 

3.10. Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4.      ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

 

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до СЗШ № 7 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа (для учнів 2-11 класів), медична карта (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення  результатів конкурсу і розглядається протягом трьох робочих днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої  визначається СЗШ № 7 за погодженням з відділом освіти Індустріальної районної у місті Дніпрі ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється. 

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися  до відділу освіти Індустріальної районної у місті Дніпрі ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним. 

4.5. Діти (учні), які зараховані до СЗШ № 7, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання. 

 

5.      КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

 

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання правил конкурсу.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до СЗШ № 7 за його результатами покладається на відділ освіти Індустріальної районної у місті Дніпрі ради. 

5.3. При порушенні СЗШ № 7 Правил конкурсного приймання, рішенням відділу освіти Індустріальної  районної у місті Дніпропетровську ради та управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.